Facebook Piksel
Mekanik Tesisat

Mekanik Tesisat Projesi

Mekanik tesisat projesi ısıtma soğutma havalandırma ve atık veya temiz su tesisatı gibi mekanik mühendisliğin projelendirilmesidir. Mekanik tesisat projesi makine mühendisleri ve makine teknikerleri tarafından hazırlanmaktadır. Mekanik tesisat projeleri, termodinamik, basınç kaybı, veya ısı kaybı gibi bir çok mühendislik katsayısının hesaplanmasının gerektiği bir mühendislik çalışmasıdır. Ticari alanlarda veya özel konut ve benzeri konfor alanlarının mühendislik ihtiyaçlarının açığa çıkarılmasını sağlamaktadır.

Mekanik Tesisat Projesi Nasıl hazırlanır

Mekanik tesisat projesinin hazırlanabilmesi için bir çok çalışma gerekmektedir. Mimari yapıların inşaat bileşenleri tek tek hesaplanması gerekmektedir. Burada kastedilen, tuğla yutong veya diğer duvar aplikasyonların ısı kayıplarıdır. Aynı zamanda en önemli olan konulardan bir tanesi de yapının coğrafi konumudur. Ülkemizde karasal iklim, Akdeniz iklimi ve buna benzer bir ısının yüksek veya düşük olduğu bölgeler mevcuttur. Coğrafyamızda her bölgenin mühendislik kat sayıları değişkenlik göstermektedir.

Mekanik tesisat projeleri genelde bilgisayar programlarıyla hazırlanmaktadır. Mekanik  tesisat proje programlarının kullanılması mühendislik hesaplarının daha hatasız olmasına olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda mekanik tesisat proje programlarıyla zaman tasarrufu sağlanır.

Mekanik tesisat projesi ciddi bir mühendislik birikimi ile oluşur. Mekanik tesisat proje programları sayesinde elbette i̇ş yükü hafifletilir. Ancak binanın atıksu tesisatından temiz su ihtiyaçlarına varıncaya kadar her bir detayın, mühendislik programlarıyla üzerinde çalışılması gerekmektedir.

Yapınızın ihtiyacı olan bütün ısıtma ve soğutma mühendislik ihtiyaçları mekanik proje kapsamında mühendislik programlarıyla açığa çıkarıldıktan sonra, i̇lgili yönetmelik ve mevzuatlar da baz alınarak proje tamamlanır. Yeni yapının aynı zamanda elektrik inşaat mimari ve statik planlarının olduğunu da unutmamamız gerekir. Mekanik tesisat projesi diğer tüm projelerle örtüşmek zorundadır. Buda elbette diğer projeleri hazırlayan mimari ofis veya elektrik proje firmalarıyla organize olmayı gerektirir.

Mekanik Tesisat Proje Bedeli Nasıl Hesaplanır

Mekanik tesisat proje bedeli, genelde yapıların metrekaresi üzerinden hesaplanmaktadır. Ancak mekanik tesisat proje bedelleri metrekare birim fiyatları her zaman değişkenlik göstermektedir. Bunun sebebi mühendisliğin işlet edeceği alanların farklılık göstermesidir. Özel konut alanları, ticari alanlar, endüstriyel alanlar ve bunun gibi yapısal farklılıkları olan tüm mimari yapılarda birim fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Bunun en önemli sebebi mühendislik hesaplarının değişkenlik göstermesidir. Mekanik tesisat proje bedelini etkileyen en önemli faktörlerden birisi de mevzuat ve yönetmeliklerdir. Mekanik tesisat projeleri hazırlanırken bağlı bulunduğunuz yerel yönetimler ve onların bağlı olduğu diğer kurumların i̇lgili teknik şartnameleri, mekanik tesisat proje bedellerini ciddi şekilde etkilemektedir.

Yerel yönetimlerin mevzuatları ve itfaiye gibi kurumların teknik şartnamelerine göre mekan tesisat projelerinin hazırlanması gerekmektedir. Bunun en önemli sebebi yapınızın ilgili kurumlardan ihtiyacınız olan ruhsat ve gerekli izinlerin alınabilmesini sağlamaktır. Bunun dışında tabii olduğunuz yönetmelikler her daim farklılık gösterebilir, endüstriyel alanlar fabrikalar ve buna benzer hastane gibi yapılarda yerel yönetmelik ve itfaiye dışında çevre ve şehircilik bakanlığı gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarının ek yönetmelik ve mevzuatlara uyumak zorunda olduğunuzu bilmelisiniz. Elbette ek yönetmelikler ve bakanlık düzeyinde kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri, mekanik tesisat proje bedellerinde metre kare birim fiyatlarını ciddi şekilde etkileyecektir.

Mekanik Tesisat Projesinin Avantajları Nelerdir

Mühendislik tesisat mühendisliği kuram ve kavramlara dayanmaktadır. Mühendislik ihtiyaçlarının bulunması için elbette çok yönlü mühendislik hesaplarını ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyaçlar daha önce de belirttiğimiz gibi titizlikle hesaplanarak açığa çıkarılması gerekmektedir. Mekanik tesisat projesinin avantajlarını anlayabilmemiz için, dezavantajlarını bilmeniz zorunludur. Mekanik tesisat projesi eğer hazırlanmazsa, mekanik proje yönetimi ortadan kalkmış olur. Dolayısıyla artık yapınız da pratik bilgi ve tecrübeye dayalı mühendislikle sistemler kurulmaya başlar. Maalesef böyle bir çalışma ciddi şekilde yatırımınıza zarar gelecektir. Bunun sebebi her yapının mühendislik ihtiyaçları değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla mühendislik hesapları da değişkenlik gösterecektir. Tecrübeye dayalı mekanik tesisat uygulamaları, mühendislik kesin hesaplarını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Mekanik tesisat mühendisliğini ortadan kaldırmanız durumunda karşılaşacağınız başlıca sorunları sıralayalım.

  • Isıtma Soğutma sistemlerinde enerji verimliliğinin ortadan kaldırılması.
  • Isıtma ve Soğutma verimliliğinin düşük olması
  • Isıtma Soğutma sistemlerinin olması gerekenden daha fazla çalışmasına bağlı arızalar.
  • Sistemlerin garanti dışı bırakılması.
  • İhtiyaç duyulan temin suyunun her noktaya ulaşmaması.
  • Atıksu tesisatında taşma ve tıkanmaların olması.

 

Başa dön tuşu