Facebook Piksel
Hizmetler

Havalandırma Sistemleri

İş Ortaklarımız
 • Hsk
 • Boreas
 • System Air

 

Havalandırma sistemleri, mimari yapıların ihtiyacı olan temiz havanın temini veya kirli atık havanın dış atmosfere çıkarılmasını sağlamaktadır. Bu işlem farklı tip ve mühendislikle üretilmiş havalandırma motor ve ekipmanlarıyla yapılmaktadır. Şirket genel merkezleri, Eğitim alanları, Fabrikalar, Endüstriyel alanlar ve restoranlar ve benzeri Yapıların havalandırma ihtiyaçları her zaman farklılık göstermektedir.  Havalandırma sistemlerinin seçimi mühendislik kesin hesaplarının yapılmasıyla sağlanır.

Havalandırma Sistemleri Nelerdir

Havalandırma sistemleri endüstriyel ticari ve bireysel sistemler olarak farklılık göstermektedir. Isıtma ve Soğutma sistemlerine entegre edilebilen yüksek kapasiteli klima santralleri. VRF klima sistemlerine entegre edilebilen DX bataryalı sistemler. Bireysel alanlarda kullanılan ısı geri kazanım cihazları ve bunun dışında spesifik üretim süreçleri olan bir çok sistem mevcuttur. Günümüzde enerjinin pahalı ve değerli olmasıyla beraber havalandırma sistemlerinin enerji verimlilikleri ve havalandırma verimlilikleri ön plana çıkmaktadır.

Havalandırma sistemleri, havalandırmanın temel prensibi olan taze hava ve atık kirli hava ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere, yerli üretim ve yabancı üretim olmak üzere bir çok firma tarafından ihtiyaçlara göre özel üretimle yapılmaktadır. Havalandırma ihtiyaçlarına ilave olarak aynı zamanda iklimlendirme ihtiyaçlarınada karşılık verecek şekilde mühendislik dizayn edilmektedir. Ticari alanlarda ve bireysel kullanıma alanlarında kullanılan havalandırma sistemleri başlıca şunlardır.

 • Isı Geri Kazanım Üniteleri (IGK)
 • Hücreli Aspiratörler
 • Mutfak Egzoz Aspiratörleri
 • Elektrostatik Filtreli Aspiratörler
 • Çatı Tipi Aspiratörler
 • Klima Santralleri
 • Dx Bataryalı Klima Santralleri

 

 

Havalandırma Alt Yapısı Nedir?

Havalandırma alt yapıları konfor alanlarında iç mahallerde bulunan kirli havanın dışarıya atılması dış atmosferden iç mahallere temiz hava kanallarıyla sağlanmaktadır. Hava değişiminin sağlanması için kullanılan sistemlerin kendi içlerinde  havalandırma alt yapısı özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Ticari veya özel konut uygulamalarında mimari konseptinize uyum sağlayacak farklı türlerde imalatı yapılan bir çok  havalandırma alt yapısı mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibidir.

 • Kare hava kanalları
 • Spiro Hava Kanaları
 • Oval Hava Kanalları
 • Kumaş Hava Kanalları
 • Paslanmaz Çelik Hava Kanalları
 • Polikarbon Hava Kanalları

 

 

Havalandırma Sistemlerinin  Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

Havalandırma sisteminin uygulanacağı mahallerin hava değişim katsayısı titizlikle hesaplanmalıdır. Buda elbette mekanik proje yönetimi ile yapılmaktadır. Her mahalin veya her yapının havalandırma ihtiyaçları farklılık göstermektedir. Hastaneler ofisler şirket genel merkezleri veya villa konseptindeki özel konutlar. Her birinin hava değişim hesapları ve kat sayıları farklılık göstermektedir. O nedenle havalandırma sistemleri mekanik proje planlaması ile mimari alanların havalandırma ihtiyaçları doğru mühendislikle açığa çıkarılması gerekir.

Havalandırma sistemlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi de mekanik proje yönetimi ile mahallerin ısı kaybının doğru şekilde hesaplanmasıdır. Bir mahali havalandırırken temiz havanın içeriye alınması ve kirli havanın dışarıya atılmasıyla beraber ciddi bir ısı kaybı oluşmaktadır. Elbette buda yaz aylarında soğutmak için, kış aylarında ısıtmak için harcadığınız enerjinin kaybına sebep verir. O bu sebepten dolayı mekanik proje yönetimi ile hesapların titizlikle sürdürülmesi gerekmektedir ve aynı zamanda enerji kaybını engelleyecek ısı geri kazanım üniteleri tercih edilmelidir.

 

Yuvarlak Hava Kanalı ( Konsept Mekanik)

Yuvarlak hava kanalı uygulaması günümüzde ticari alanlarda kullanılan en yaygın uygulamadır. Değişen teknolojilerle beraber mimari yapıların konsept ve dekorasyon anlayışı her geçen gün değişmektedir. Havalandırma sistemlerinde kullanılan hava kanallarının alt yapısı genelde Asmatavan içerisinde bırakılırken artık havalandırma alt yapıları tamamen gözükecek şekilde uygulaması yapılmaktadır. Konsept mekanik anlayışı iklimlendirme Sistemleri, havalandırma teknolojileri ve mekanik tesisat alt yapılarının statik boyama işlemlerinden geçtikten sonra sahada uygulanmasıdır.

Yuvarlak hava kanalları kendi içerisinde i̇kiye ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi spiro hava kanalı olarak tabir edilen yuvarlak hava kanallarıdır. Diğeri ise oval hava kanalı olarak tabir edilen elips şeklinde üretimi yapılan hava kanallarıdır. Havalandırma ihtiyaçlarınız bulunduktan sonra mekanik tesisat planlamasında üretimi yapılacak yuvarlak veya oval hava kanallarının ihtiyaç olan çaplar belirlenir, sonrasında ise imalat süreci başlar. Yuvarlak ve oval hava kanalları daha önceden belirlenen mimari konseptinizle uyumu sağlayacak tüm renklere boyanabilir. Boyama işlemi oldukça üstün teknolojiyle yapılmaktadır. Statik toz boya işlemi ile uzun yıllar hiçbir dezenformasyon olmadan kullanmanıza olanak sağlar. Mimari konsept mekanik uygulamalarında yuvarlak hava kanallarının avantajları nelerdir?

 • Üretimin Mimari İhtiyaçlara Göre yapılması
 • Her konsept için ayrı renk seçimi
 • Aynı Zamanda İklimlendirme Sistemleri İçin Kullanılması
 • Pratik Kurulum İle Uygulama Kolaylığı
 • Doğru mühendislik akıllı yatırım

 

Ofis Havalandırma Sistemleri

Ofis havalandırma sistemlerinde en önemli konulardan bir tanesi enerji kaybının ortadan kaldırılmasıdır. Kurulacak olan havalandırma sistemi için, havalandırma ihtiyacı mühendislik kesin hesaplarıyla açığa çıkarılması gerekir. Ofisler ve şirket genel merkezleri genelde birbirine çok fazla yakınlık gösterir. Ancak ofislerin tamamında aynı mühendislik katsayıları kullanılmaz. Diş Polikliniği, genel müdür odası veya toplantı odaları, bunun gibi tüm mahallenin mühendislik hava değişim kat sayıları farklıdır. Kullanılacak olan havalandırma sisteminin tüm branşmanları, menfezler Slot difizörler veya diğer ekipmanların metre bölü saniye cinsinden mühendislik değerleri doğru şekilde hesaplanmalıdır. Bu hesapların titizlikle sürdürülmesi taze hava veya atık hava dengesini kontrol altında tutar. Aynı zamanda mahallerde bulunan insanların hava sirkülasyonundan etkilenmemesini sağlar.

Havalandırma sistemi kurulmadan önce mühendislik projesinde iklimlendirme dengesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle yüksek verimli ısı geri kazanım üniteleri kullanılmalıdır. Ofislerde veya şirket genel merkezleri nde insanların yoğun olarak bulunduğu bütün konfor alanlarında havalandırma sistemleri iklimlendirme baz alınarak enerji kayıplarını ortadan kaldırmak üzere tasarlanmalıdır.

Ofis havalandırma sistemlerinde kullanılacak olan yüksek verin ısı geri kazanım cihazları, ve havalandırma kanal alt yapıları doğru mühendislikle tasarlanmalıdır. Mühendisliğin doğru işletilmesi pratik hesaba dayalı havalandırma uygulamaları, hem konforu ortadan kaldıracak hem de ciddi enerji kayıplarına yol açacaktır. Havalandırma altyapılarında kullanılan tüm hava kanalları ve havalandırma alt yapısını destekleyen tüm sistemlerin metreküp cinsinden ve bunun dışında bir çok mühendislik kesin hesaplarımın olduğunu unutmamalısınız.

 

Otopark Havalandırma Sistemleri

Otopark havalandırma sistemleri kapalı alanlarda karbondioksit ve karbonmonoksit gazlarının dış atmosfere tahliye edilmesinden oluşur. Otopark havalandırma sistemlerinde kullanılacak havalandırma motorları spesifik olması şart değildir. Kullanılacak olan havalandırma motorları ağır hava olarak tabir edilen aşırı kirli hava partikülleri içermemektedir.

 

Havalandırma alt yapısı dizayn edilirken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi de salınan gazlarının zemine yakın noktalarda toplanmasıdır. Otoparklarda bulunan araçların  egzoz gazları ağır metaller içerdiği için, otopark içerisinde bulunan bütün kirli atık gazlar taban seviyesine birikmektedir. Otopark havalandırma sistemlerinde havalandırma kanal alt yapıları zemine yakın  olmak zorundadır.

Duman Tahliye Sistemleri

Duman tahliye sistemleri ve yangın basınçlandırma sistemleri olası bir yangın durumunda yapıların akıllı otomasyon sistemlerine entegre edilen ve acil durum senaryosuna göre çalışan akıllı havalandırma sistemleridir. Duman tahliye Sistemlerini diğer havalandırma sistemlerinden ayıran en önemli özellik havalandırma motorlarının ısıya ve dumana dayanıklı olmasıdır. Kullanılacak olan sistemlerin mutlak bir akıllı otomasyon sistemine entegre edilmesi gerekmektedir. Yangın çıkması durumunda otomasyona bağlı duyu sensörlerinin dumanı algılaması ve duman tahliye sistemlerini O aktif hale getirmesi gerekir.

Yangın basınçlandırma sistemleri ise dumanın tahliyesinde değil aksine yangın tahliye koridorularında insanların acil çıkış noktalarından dumandan etkilenmeden tahliye edilebilmesi için kullanılan sistemdir. Yangın basınçlandırma sistemlerinin temel prensibi insanların bulunduğu kaçış noktalarına dış atmosferdan yüksek statik basınçla temiz hava vermek üzere tasarlanmıştır. Yangın basınçlandırma sistemlerinde kullanılan motorlar yüksek debi ve metreküp cinsinden çok üst değerler de dizayn edilmektedir. Bunun sebebi yangın kaçış koridorlarında insanların ihtiyacı olan taze havayı temin etmek ve daha önemlisi pozitif basınçla insanların bulunduğu ortama dumanın girmesini engellemektir.

Laboratuvar  Havalandırma Sistemleri

Labaratuvar havalandırma sistemlerinin diğer adı hijyenik havalandırma sistemleridir. Laboratuvarlarda kullanılan çeker Ocak ve benzeri kimyasal çalışma alanlarında zehirli gazlar, kimyasal atıklar açığa çıkmaktadır. Kimyasallar kendi bileşenleri itibari ile zararlı ve kirli hava statüsüne girmektedir. Bunun dışında en önemli faktörlerden birisi asitli gazlardır. Laboratuvarlarda yüksek asitle, çeker ocaklarda yapılan çalışmaların havalandırma alt yapıları yüksek asit miktarına dayanıklı olmak zorundadır. Havalandırma alt yapısında kullanılan mekanik hava kanalları paslanmaz çelik veya plastik bileşenli olmak zorundadır. Havalandırma sistemlerinde kullanılan standart hava kanallarında birleşim noktalarından her zaman negatif veya pozitif basınç kayıpları oluşmaktadır. Ancak labaratuvar alanlarında özellikle asitle çalışılan alanların havalandırması mutlaka negatif veya pozitif basınç kaybı olmaksızın dizayn edilmek zorundadır. Aksi taktirde hava kanallarının birleşim noktalarından yüksek miktarda asit sızıntısı ve kimyasal maddelerin açığa çıkması söz konusu olacaktır Buda elbette hem tehlike oluşturacak hem de maddi hasarlara yol açacaktır.

Laboratuvar Havalandırma Sistemlerinin Özellikleri

Havalandırma sistemlerinde kullanılan havalandırma ekipmanlar, belirli metal bileşenlerle ile üretilmektedir. Standart olarak kullanılan havalandırma sistemleri laboratuvar havalandırılmasında kullanılması kesinlikle doğru değildir. Labaratuvar havalandırma sistemlerinin en önemli özelliği, atık havanın dışarıya atılmasında kullanılan havalandırma motorlarının kimyasal bileşenleri ve asitli gazlara karşı dayanıklı olmasıdır. Standartta kullanılan havalandırma sistemlerinin motorları ve motorlara akuple edilen fanları asite ve kimyasala dayanıklı değildir. Laboratuvar havalandırma sistemlerinde kullanılan motor ve motora  akuple edilen hava fanları kimyasal maddelere ve özellikle asitli gazlara dayanıklıdır. Laboratuvar havalandırma sistemlerinin aspiratörleri tüm gövde ve elektronik akşamlarıda buna göre üretilmektedir.

 

Fabrika Havalandırma Sistemleri

Fabrika havalandırma sistemleri tozlu çalışma ortamı talaşlı üretim ve buna benzer farklı havalandırma ihtiyaçları olan endüstriyel çalışma alanlarıdır. Genellikle fabrika havalandırmasında  klima santralleri, gövdeden akuple salyangoz tip havalandırma üniteleri ve diğer endüstriyel dayanıklılığı olan fan sistemleri kullanılmaktadır. Bunun dışında üretim alanlarında  talaşlı üretime dayanıklı toz toplama sistemleri kullanılır. Endüstriyel fabrika üretim alanlarında kullanılacak olan endüstriyel havalandırma sistemleri genelde spesifik olarak ihtiyaçlara özel üretilmektedir.

Fabrika Havalandırma Sistemlerinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Fabrika havalandırma sistemlerinin kurulumu yapılmadan önce ihtiyacımız olan en önemli konu havalandırma proje yönetimidir. Mekanik proje yönetimi ile fabrika alanlarında kullanılan tüm makinaların atık hava ihtiyaçları doğru bir mühendislikle hesaplanması gerekmektedir. Talaşlı üretim veya sıcak gazların tahliyesini yapan veya atık hava ihtiyacı olan tüm makinaların üretmiş olduğu atık havaları, doğru şekilde hesaplandıktan sonra, toplam ihtiyacı karşılayacak havalandırma motorları seçilmelidir.

Fabrika havalandırma sistemlerinde önemli olan konulardan bir tanesi de yönetmelik ve mevzuattır. Havalandırma sistemleri kullanmadan önce ilgili bağlı bulunduğunuz çevre şehircilik bakanlığı veya yerel yönetmelik ve benzeri kurumların size zorunlu kıldığı yönetmelik ve mevzuatların yerine getirilmesidir. Havalandırma projesi hazırlanmadan önce, ilgili yönetmelik ve mevzuatlar baz alınarak ihtiyaçlara göre mühendisliğin dizayn edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak havalandırma sistemleri maalesef sonrasında işletmeniz için sorun teşkil edecektir, ilgili ruhsat ve diğer belgelendirme süreçlerinde ciddi şekilde başınız arayabilir.

 

 

 

 

Başa dön tuşu