Facebook Piksel
Mekanik Tesisat

Kazan Dairesi

Kazan dairesi ısıtma soğutma ve diğer yangın söndürme sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için dizayn edilmiş bir mahaldir. Kazan dairelerinin dizaynı için, ilgili bir çok yönetmelik mevcuttur. İhtiyaçlarınızı karşılamak için mühendislik çalışmalarıyla, özel imalatlar ve montaj aşamarından sonda kazan dairesi oluşmaktadır.

Kazan Dairesi Nasıl Kurulur

Kazan dairesi kurulumu için mekanik tesisat mühendisliği ve mekanik proje yönetimi gerektirir. Belirli bilgisayar programlarıyla kazan dairesinde gerekli yerleşimler yapılır. Yerleşimi yapılan ısıtma kazanları başta olmak üzere, mekanik mühendisliğin ihtiyaç duyduğu devre elemanları ve komponentler mekanik tesisata entegre edilir. Kazan daireleri, Tefriş başta olmak üzere, süper poz ve üç boyutlu çizimler içeren çizim programlarıyla uygulamaya yapmak için hazır hale getirilir. Kazan dairelerinde dizaynın yapıldığı sistemleri inceleyin.

  • Isıtma kazanları
  • Isıtma sistemi sirkülasyon pompaları
  • Soğutma sistemi sirkülasyon pompaları
  • Yangın Basınçlandırma Pompaları
  • Temin suyu Hidrofor sistemleri
  • Distile Su arıtma sistemleri
  • Kolektör grupları
  • Motorlu vana sistemleri
  • MMC Panoları
  • Akıllı bina otomasyon panoları

Kazan Dairesi Yönetmelik ve Mevzuatlar Nelerdir

Kazan daireleri yönetmelik ve mevzuatın mutlak şart koşulduğu alanlardır. Özel konuta ticari alanlar, endüstriyel fabrika gibi alanlarda kazan dairesi yönetmelik ve mevzuatları değişkenlik gösterir. İdari olarak teknik şartnamelere uyumanızın gerektiği başlıca kurumlar, itfaiye, tse, turkak ve bağlı bulunduğunuz gazi tedarik kurumlarıdır. Ülkemizde her ilin gaz tedarik şirketi değişkenlik göstermektedir. Gaz tedarik şirketleri ekli şartnameleri birbiriyle hemen hemen aynı özellikleri taşımaktadır. Bazı bölgelerde iklim değişikliği ve başka etkenler göz önünde bulundur olduğu için teknik şartnamelerde değişiklikler söz konusu olacaktır. Özel konut alanlarında kazan dairelerinin yönetmelikleri belirli standartlara ulaşmış durumdadır. Bu standartlar ilgili yönetmelik ve mevzuatları yerine getirme açısından kolaylık sağlamaktadır.

Kazan dairesi için yönetmelik ve mevzuatlar ticari alanların yönetmelikte mevzuatları özel konutlara göre farklılık göstermektedir. Ticari alanların yönetmelik ve mevzuatları farklı ek teknik şartnamelere tabiidir. Bu şartnameler çok daha fazla yapılması şart koşulan ve mühendislik çalışmaları gerektirir. Özellikle fabrika ve benzeri endüstriyel alanlarda kazan dairesi yönetmelik ve mevzuatları oldukça kapsamlıdır. Bağlı bulunduğunuz yerel kamu kurumları ve denetim mekanizmalarının dışında Çevre ve şehircilik bakanlığı gibi üstdüzey yapılara karşı da sorumluluklarınız. Artacaktır. Bu özel baca denetim firmaları ve bunlardan alacağınız basınçlandırma testleri gibi bir çok alanda farklı denetimlere tabi olacağınızı unutmamalısınız. Aksi taktirde kazan dairesinde mühendisliğin tamamlanması bir şey ifade etmeyecektir, bunun sebebi ise i̇htiyaç duyduğunuz ruhsat ve sertifikasyon süreçleriniz maalesef başarısız olacaktır.

Kazan Dairesinde Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir

Kazan dairelerinde dikkat edilmesi gereken en önemli konu korozyondur. Yapılacak mühendislik çalışmaları ve ilgili mevzuatlar her daim, havalandırma sistemlerinin konulmasını zaten sağlamaktadır. kurulacak havalandırma sisteminin detaylandırılması sadece mevzuatlara bağlı kalınmaması aynı zamanda ilave mühendisliklerle havalandırmanın güçlendirilmesi gerekmektedir. Korozyonun oluşmasını engellemek için nem alma cihazlarının kullanılması oldukça önemlidir.

Uygulamanın yapılacağı kazan dairelerinde zeminin ıslak hacim en uygun malzeme bileşenleri ile yapılması çok önemlidir. Seçimi yapılacak olan malzeme bileşenleri seramik veya epoksi gibi malzemeler seçilmelidir. Bu kazan daireleri nde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biriside, acil durum drenaj pompalarının olmasıdır. Kazan daireleri nde her zaman olası bir su kaçağının olması durumunda suyu tahliye edecek mazgallar ve drenaj alt yapısı her zaman konulur. Ancak bunun dışında herhangi bir tıkanma veya mevcut altı yapıda sıkıntı çıkması durumunda suyu tahliye edecek drenaj pompalarına i̇htiyaç duyulur. Bu nedenle kazan daireleri nde de sıfır kodunun altında acil durum drenaj kuyusu oluşturulur, ve bu kuyuya drenaj pompaları yerleştirilir.

Kazan Dairesi Revizyonu Nedir

Kazan dairesi revizyonu, uzun yıllar kullanımdan sonra kazan dairesi içerisindeki gerek mekanik tesisat’ın ve Tesisat’a bağlı ısıtma Soğutma komponentlerinin onarımı ve değişimidir. Bu işlem yapılmadan önce korozyonun tesisat mühendisi nde en fazla tahribata yol açtığı kısımlar tespit edilir. Tespit edilen noktalar sökümü yapılarak hurdaya ayrılır. Tahribata uğrayanı mekanik tesisat borularının i̇malatları yeniden yapılır. Ayrıca tahribata uğramış ısıtma Soğutma komponentlerinin değişimi sağlanır. İzelasyon başta olmak üzere mekanik tesis saati koruyan diğer koruyucu branşmanların sağlamlığı kontrol edilir. Koruyucu İzolasyonların tahrip olan kısımları sökülerek yenisi ile değiştirilir. Bu işlem uzun yıllar hizmet veren kazan dairelerinde, metal yorgunluğu ve diğer etkenlerin zamanla açığa çıkmasından kaynaklanır. Yapılacak bir revizyon çalışmasıyla kazan dairelerinin ömrünü ciddi şekilde uzatacaktır. Elbette Buda kazan dairelerinin hizmet süresini arttıracaktır.

 

Başa dön tuşu